PFRON dofinansuje turnus rehabilitacyjny

Niewielu z nas wie, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dofinansowuje turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Można na nie jechać nawet z opiekunem, czego nie możemy zrobić wybierając zwykły wyjazd do sanatorium.

Uzyskanie dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego z PFRON

turnusy rehabilitacyjne pfronŻeby postarać się o środki pieniężne z PFRONu musi złożyć odpowiedni wniosek z dołączonymi dokumentami od lekarza w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Na decyzję czekamy 30 dni. Jeśli chodzi o turnusy rehabilitacyjne PFRON wymaga również, by wskazać w formularzu konkretny ośrodek, do którego chcemy jechać. Najlepiej, żeby oferował rehabilitację chorób oznaczonych symbolem jaki mamy w swoim orzeczeniu o niepełnosprawności. Nie mamy takiej możliwości jeśli dostajemy skierowanie do sanatorium – musimy jechać do ośrodka i miejsca, które nam wyznaczono. Kolejnym udogodnieniem jest to, że możemy zabrać ze sobą opiekuna. To właśnie z powodu braku opiekuna osoby niepełnosprawne często nie decydują się na wyjazd do sanatorium. Trzeba też dodać, że pobyt opiekuna również jest dofinansowywany przez PFRON. Opiekun może liczyć na dofinansowanie w wysokości 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Osoba niepełnosprawna otrzyma dofinansowanie w wysokości od 20 do 30% przeciętnego wynagrodzenia. Oprócz włożenia wniosku, aby otrzymać dofinansowanie trzeba również spełnić kryteria dochodowe. Jeśli wykażemy, ze mamy trudną sytuację materialną możemy liczyć na dofinansowanie w wysokości nawet 40%.

O dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego z PFRON możemy starać się nie częściej niż raz w roku. Turnus rehabilitacyjny najczęściej trwa 14 dni. Oprócz zabiegów medycznych turnusy rehabilitacyjne mobilizują niepełnosprawnych do kontaktów społecznych i samodzielnego funkcjonowania.