Jak buduje się rurociąg z tworzywa PE?

Budowa instalacji, szczególnie tych, które znajdują się pod powierzchnią gruntu, może być bardzo wymagająca z kilku względów. Przede wszystkim, konieczność naprawy takiej instalacji może wiązać się z długimi i uciążliwymi pracami budowlanymi. Z tego też względu do budowy instalacji podziemnych wykorzystywane są coraz częściej wytrzymałe tworzywa sztuczne.

Na czym polega zgrzewanie rurociągów?

zgrzewanie rurociągu peZ biegiem lat zmieniło się podejście do tworzenia instalacji takich jak instalacja kanalizacyjna czy wodociągowa. Niegdyś używane do ich budowy rury ze stali zostały zastąpione przez bardziej wytrzymałe i łatwiejsze w eksploatacji rury z tworzywa PE. Oczywiście do łączenia takich rur nie można stosować takich samym metod jak przy rurach stalowych. Dlatego też wykorzystywana jest nowoczesna metoda jaką jest zgrzewanie rurociągu PE. Zgrzewanie to metoda łączenia ze sobą dwóch materiałów z tworzywa za pomocą urządzenia zwanego zgrzewarka. Jest one w stanie nadać elementowi z tworzywa PE postać plastyczną, dzięki czemu może one się połączyć z drugim elementem z tego samego surowca, czyli z na przykład rurą. Zgrzewanie jest samo w sobie bardzo zróżnicowaną metoda łączenia instalacji, gdyż można je wykonywać różnymi sposobami, które są stosowane zamiennie w zależności od tego, jakiej grubości albo średnicy jest dana rura. Tworzone przy pomocy zgrzewarki połączenia są bardziej stabilne i szczelne niż te, które tworzy się spawając ze sobą rury stalowe. Mniejsze jest ryzyko rozszczelnienia się takich połączeń nawet po dłuższym okresie od montażu.

Sposoby montażu instalacji z biegiem lat ulegały ciągłym zmianom. Zmienił się nie tylko sposób tworzenia łączeń, ale również materiały, który używa się do tworzenia instalacji. Najbardziej jest to dostrzegalne w instalacjach gazowych czy wodociągowych.